Akademitorget_1795

Akademitorget i Åbo år 1795 Källa: Wikipedia

En översikt av släkten Tigerstedts historia från 1600-talet framåt finns i Släktkrönikan, som framfördes på släktens 300 års jubileum 1991. Krönikan är sammanställd av Madeleine, Léon och Marciana Tigerstedt och det var Toffy Tigerstedt, som framförde den. Bilden ovan föreställer Akademitorget i Åbo år 1795. Det är en lavering av C. P. Hällström. Till höger syns akademibyggnaderna i domkyrkans ringmur. Bakom dem syns kyrktornet och högkoret. Bilden härstammar från verket "Finland i ord och bild" av O. M. Reuter, tryckt i Stockholm 1901. Redaktionen har valt motivet eftersom Åbo och speciellt Akademien intar en central plats i släktens historia.

På släktmötet den 7.11.2015 på Riddarhuset höll Juha Forsberg ett mycket roligt och innehållsrikt föredrag, där han i detalj redogjorde för ett rättsfall, där två Tigerstedtar stod åtalade för misshandel. Föredragstexten går att läsa här och det tillhörande bildspelet finns nertill på den här sidan.

På släktmötet den 11.11.2017 på Riddarhuset höll Toffy Tigerstedt ett föredrag, där han berättade om Avé Tigerstedt. Föredragstexten går att läsa här och det tillhörande bildspelet finns nertill på den här sidan. En kort resumé av föredraget finns att läsa i persongalleriet.