På släktmötet den 7.11.2015 på Riddarhuset höll Juha Forsberg ett mycket roligt och innehållsrikt föredrag, där han i detalj redogjorde för ett rättsfall, där två Tigerstedtar stod åtalade för misshandel. Föredragstexten och -bildspelet hittar du på vår historiesida.

Redaktionen