EdisonsDen indiske författaren A.K. Sethis nya bok ”The European Edisons” (september 2016) handlar om tre av Europas mest inflytelserika vetenskapsmän, Alessandro Volta, Nikola Tesla och Eric Tigerstedt. Boken skildrar de tre männens liv och vetenskapliga gärning och dess betydelse för eftervärlden. Varken politiska eller ekonomiska, för att inte tala om personliga motgångar kunde hindra dessa män från att dokumentera och publicera sina vetenskapliga rön, som ofta möttes av stor skepsis.

Boken presenteras på Amazons websajt, där det också finns ett citat av Erkki Tuomioja:

“I have indeed read the book including the Chapter on Eric Tigerstedt. Most fascinating indeed! A most intriguing read! The story of Eric Tigerstedt and his inventions is a fascinating history of a man who could today be recognized worldwide as the Edison of his times had his life not ended at the age of 38.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *