Samfundet Tigerstedt r.f.

Släkten Tigerstedts anfader Ericus Falander, adlad Tigerstedt, (1640–1697) och hans hustru Christina (1645–1728) hade tio barn. Alla barnen och Christina själv levde under Stora nordiska kriget (1700–1721) när Ryssland slog Karl XII:s armé i Ukraina och därefter, under Stora ofreden (1713–1721), ockuperade Finland. I sitt föredrag på släktfesten 23.4.2022 berättade Christoffer Tigerstedt vad barnen och deras mor var med om under dessa brutala år. Föredraget hittar du här.

På släktmötet 11.11.2017 på Riddarhuset höll Christoffer Tigerstedt föredrag om Avé ”Avva” Tigerstedt (1885-1968). Personer som Avé Tigerstedt brukar inte uppmärksammas när släkten presenteras, eftersom deras insatser ägt rum i ”det lilla livet”, inom släkt och familj. Avé Tigerstedts liv kännetecknades också av att hon var kvinna och att hon växt upp i Moskva och ”invandrade” till Finland som 16-åring tillsammans med sin fransktalande mamma och rysk- och svensktalande syskon. Den finskspråkiga föredragstexten hittar du här och det tillhörande bildspelet här. I persongalleriet finns en resumé av föredraget.
Redaktionen

Ritarihuoneella 11.11.2017 pidetyssä sukutapaamisessa Christoffer Tigerstedt piti esitelmän Avé ”Avva ” Tigerstedtistä (1885-1968). Avé Tigerstedtin kaltaisia henkilöitä ei yleensä huomioida sukuesittelyissä, koska he ovat toimineet perheen, kodin ja suvun yksityissfäärissä. Avé Tigerstedtin elämään vaikutti myös se, että hän oli nainen, joka kasvoi Moskovassa ja tuli ”maahanmuuttajana” Suomeen 16-vuotiaana yhdessä ranskaa puhuvan äitinsä sekä venäjää ja ruotsia puhuvien sisarustensa kanssa. Suomenkielinen esitelmäteksti löytyy tästä ja siihen liittyvä diaesitys tästä. Henkilögallerian yhteyteen olemme lisänneet lyhennelmän Toffyn esityksestä.
Toimitus

EdisonsDen indiske författaren A.K. Sethis nya bok ”The European Edisons” (september 2016) handlar om tre av Europas mest inflytelserika vetenskapsmän, Alessandro Volta, Nikola Tesla och Eric Tigerstedt. Boken skildrar de tre männens liv och vetenskapliga gärning och dess betydelse för eftervärlden. Varken politiska eller ekonomiska, för att inte tala om personliga motgångar kunde hindra dessa män från att dokumentera och publicera sina vetenskapliga rön, som ofta möttes av stor skepsis.

Boken presenteras på Amazons websajt, där det också finns ett citat av Erkki Tuomioja:

“I have indeed read the book including the Chapter on Eric Tigerstedt. Most fascinating indeed! A most intriguing read! The story of Eric Tigerstedt and his inventions is a fascinating history of a man who could today be recognized worldwide as the Edison of his times had his life not ended at the age of 38.”

Fleur Jeremiah (f. Tigerstedt) har tillsammans med sin dotter Emily översatt Aki Ollikainens uppmärksammade roman Nälkävuosi (2012) till engelska. Boken, som fått titeln White Hunger, kandiderar för Man Booker International -litteraturpriset tillsammans med 12 andra böcker. Priset utdelas 14.4.2016. Fleurs (f. 1947) föräldrar var Annikki (1920-2009) och Jean Tigerstedt (1893-1948). Fleur och hennes dotter är bosatta i England.

Redaktionen

Peter Tigerstedt har försett oss med material, som ytterligare belyser hans farbror Erik Magnus Cambells märkliga karriär.  Sähär skriver Peter i följebrevet till sin artikel: ”Här kommer [i alla fall] en kort uppsats om EMC som jag skrev förra året för tidningen MUURIANKKURI, språkrör för föreningen ”Främjandet an Kulturarvet i Finland” där jag tidigare var ordförande. Eric kommer att uppmärksammas mycket i år. Författaren A.K.Sethi är inbjuden att presentera den nya boken om ”The European Edisons: Volta, Tesla and Tigerstedt” i maj och åtminstone statsministern kommer att medverka – han har ju själv en ”elektronisk” bakgrund.”

Redaktionen

Samfundet Tigerstedt hälsar er välkomna till sin websajt, som lanserades på släktmötet på Riddarhuset 7.11.2015. Hemsidorna skall göra det enkelt att på ett och samma ställe hitta uppgifter om släkten: om händelser och skeenden där släktens representanter varit delaktiga, om ryktbara och beryktade personer, om platser som hänför sig till släktens forntid eller nutid.

Websajtens tyngdpunkt ligger nu vid historiska eller närhistoriska personer och händelser. Detta för att lite motverka den historielöshet som präglar informationsflödet i vårt digitala samhälle. Sajten belyser också färska händelser som berör släkten och inget hindrar att det blir flera sådana inlägg.

Jag hoppas ni är intresserade av det vi tillsvidare lyckats skramla ihop. Arbetet fortsätter, helst tillsammans med er som läser de här sidorna. Vi är säkra på att det finns kunskap och material, som förtjänar att bearbetas och publiceras på sajten, gör den mera levande och ökar intresset för den. För att bygga ut och berika sajten tar vi därför gärna emot idéer och förslag till inlägg av er. Klicka på Tag kontakt -fliken eller skriv till christoffer.tigerstedt(at)gmail.com

Christoffer Tigerstedt, ordf.
Samfundet Tigerstedt

Tigerstedtien sukuseura toivottaa teidät tervetulleeksi nettisivustolleen, joka julkistettiin Ritarihuoneella 7.11.2015 pidetyn sukutapaamisen yhteydessä. Sivujen tarkoituksena on koota sukua koskevaa tietoa yhteen paikkaan: kerromme suvun jäseniä koskettavista tapahtumista, sekä hyvämaineisista että vähemmän maineikkaista sukulaisista ja myös paikoista jotka liittyvät suvun menneisyyteen ja nykyisyyteen.

Nettisivujen painopiste on nyt historiallisissa tai lähihistorian henkilöissä ja tapahtumissa. Taka-ajatuksena on hieman torjua digiyhteiskuntamme informaatiotulvaa leimaavaa historiattomuutta. Sivusto valottaa myös tuoreita sukua koskevia tapahtumia eikä mikään estä sellaisen sisällön lisäämistä.

Toivon, että tähänastinen aikaansaannoksemme kiinnostaa lukijoitamme. Työ jatkuu, mieluiten yhdessä teidän kanssanne. Olemme vakuuttuneita siitä, että on olemassa aineistoja, joiden muokkaaminen julkaistaviksi elävöittäisi sivustoa ja lisäisi sen kiinnostavuutta. Sivuston kehittämiseksi ja rikastuttamiseksi otamme mielellämme vastaan sisältöideoita ja -ehdotuksia teiltä. Klikkaa ylävalikon “Tag kontakt”- painiketta tai kirjoita osoitteeseen christoffer.tigerstedt(at)gmail.com.

Christoffer Tigerstedt, puh.joht.
Samfundet Tigerstedt

Kära släktingar och resten av världen,

Min mamma Madeleine var en ivrig släktforskare. Hon var aktiv inom Helsingfors släktforskare och grävde mycket i sin pappas släkt, dvs. släkten Schoultz. Men sin största enskilda släktforskningsinsats gjorde hon genom att översätta nästan 700 brev, som gardeskaptenen Severin Gustavovitj Tigerstedt skickade från Ryssland till sin hustru och familj i Finland. Mamma försökte förstås också intressera mig och mina bröder för släktforskning, men lyckades åtminstone inte inspirera mig. Jag tyckte släktforskning var dammigt och tråkigt.

Trots det är jag nu, den 7:e november, 2015, redo attt presentera Samfundets websajt efter att ha offrat åtskilliga timmar på projektet. Någon kunde påstå att jag sitter med skägget i Adelskalendern. När vi satte igång att jobba med websajten, så var det nog den tekniska biten, som intresserade mig mest och i det avseendet har arbetet varit mycket lärorikt. Men jag måste medge att det var riktigt intressant att skaffa fram källor och försöka porträttera personer, som jag tidigare känt bara till namnet och kanske hört några fragmentariska historier om.

Nu kan jag bättre föreställa mig hur Örnulf Tigerstedt den 12 maj 1933 talade till studenterna i Brunnsparken i Helsingfors med, som Studentbladet skrev, “glöd, schwungfull rytm och klangfull diktion”. Eller hur min farfars bror, tandkirurgen Severin Tigerstedt år 1936 i den etiopiska ödemarken kämpade för att få loss Röda Korsexpeditiones lastbil, som fastnat i gyttjan ända upp till navet.

Det som ni nu kan läsa på www.tigerstedt.fi är ett litet urval av de historier, som finns att berätta. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet.

René Tigerstedt
Samfundets webredaktör