Attartavlor_Eric Falander30

Attartavlor_Eric Falander40

Attartavlor_Eric Falander20

PERSONGALLERI

Erik Falander (1640–1697), adlad Tigerstedt 1691, är släkten Tigerstedts anfader. Om hans föräldrar och förfäder finns det uppgifter två eller eventuellt tre generationer bakåt:

  • Eriks farfars far var sannolikt en skräddare vid namn Anders, som levde i mitten av 1500-talet vid Falan vid Stora Kopparberget.
  • Eriks farfar var bergsman Matias Anderson, född mellan 1565 och 1570 på Falan vid Stora Kopparberget. Matias hade två söner. Den ena verkade i Falun som bergsman.
  • Matias andra son var Eriks far. Han hette också Erik (1607/08–1672). Som barn råkade han ut för ett gruvras, vilket möjligen bidrog till att han bröt med släktens bergsmanstradition. 1622 sattes han i skola i Västerås, en god bit från Falun, var gymnasist i Gävle 1628 och blev student i Uppsala 1631. Följande år befinner han sig i Åbo som lärare vid Åbo gymnasium. 1633 prästvigdes han till huspredikant hos Jöns Kurck, president vid Åbo hovrätt. 1635 blev han director cantus (sångledare, kantor) i Åbo och tjänstgjorde som präst då Åbo Akademi invigdes 1640. 1655 blev han kyrkoherde i Gamla Karleby socken.

Erik Falander/Tigerstedt föddes 1640, dvs. samma år som Åbo Akademi grundlades. Mycket av det vi vet om Erik beskrivs i släktkrönikan med utgångspunkt i Edvard Severin Tigerstedts ”Anteckningar om adeliga ätten Tigerstedt 1691–1891”, St Michel 1891). Därutöver kan nämnas att Erik Falander i egenskap av ”praeses” (den som organiserar disputationen) och ”respondens” (den som försvarar avhandlingen) publicerade 16 respektive tre avhandlingar (disputatio), alla författade på latin. Avhandlingarna, som behandlade rätts- och moralfilosofiska ämnen samt gamla testamentets exegetik, har digitaliserats och kan läsas här.

Dessutom finns det uppgifter om Erik Tigerstedt i verket Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Tigerstedt. Nätpublikation 2005

Kuva1