EMC_attartavlor

EMC_sjalvportratt_fargE.M.C. Tigerstedt var nästäldst i en syskonskara på sju barn. Han var äldre bror till Örnulf (1900–1962). Från barnsben var han intresserad av matematik och fysik. Som 11-åring byggde han en enkel kameraapparat , blev bekant med fotografen Daniel Nyblin (1856–1923) och tillbringade många kvällar i dennes fotoaffär. Dessutom var Eric intresserad av teckning, oljemålning, musik, botanik, astronomi och skidåkning. Mellanskolebetyget tillfredsställde dock inte den auktoritäre pappan statsrådet Axel, och han belönade 15-åringen med en örfil. På vinden i Mustila gård i Elimäki, som fadern skaffade och delvis ärvde 1901, experimenterade Eric med självkonstruerade mikrofoner. När det gick upp för pappan att Eric hade avlyssnat familjemedlemmar, slog han sonen så att denne delvis tappade hörseln på ena örat för resten av livet. Dessutom visade pappan Eric på dörren. Nyss fyllda 15 år var Eric utlämnad åt sig själv.

E.M.C. Tigerstedt levde ett kort men produktivt liv i Finland, Tyskland, Danmark och USA. Hans förteckning över beviljade eller ansökta patent upptar ett 70-tal uppfinningar, däribland en hopfällbar telefon i fickformat från 1917. Televisionen förutspådde han så här:

"Tulee vielä aika, jolloin ihmiset istuvat kodeissaan ja seuraavat maailman tapahtumia laitteella, jota nimitän sähköiseksi silmäksi. Kun ihmiset tottuvat äänielokuvaan, tulevat he pian ottamaan käyttöön myös sähköisen silmän. Tulen antamaan sille nimen elektroftalmoskop."[Den tiden kommer då människorna sitter i sina hem och följer med världens gång med en apparat, som jag kallar för ett elektriskt öga. Då människorna vänjer sig vid ljudfilmen, börjar de strax ta i bruk också det elektriska ögat. Jag kommer att ge det namnet elektroftalmoskop.] – E.M.C. Tigerstedt, 1913

1924 skadades Eric i en bilolycka i staten New Jersey. Före sin död i april året därpå var han i brevkontakt med sin yngre bror Göran (1903–1956). Eric hoppades att Göran, som var i färd med att välja radiobanan, skulle fortsätta gå i hans fotspår och överlät sin kvarlåtenskap åt Göran.

Göran samlade Erics skisser, brev, dokument, apparater mm. Denna s.k. Tigerstedt-samling var först i Rundradions ägo. Efter en överenskommelse mellan släkten Tigerstedt, Oy Yleisradio Ab och stiftelsen för Tekniska Museet placerades samlingen 1980 på Tekniska Museet i Helsingfors vid Vanda ås mynning, Viksvägen 1. Gå in och titta på museets tigerstedtsidor!

E.M.C. Tigerstedts liv har beskrivits noggrant av A.M. Pertti Kuusela i boken ”E.M.C. Tigerstedt – ’Suomen Edison’” (Insinööritieto Oy, Helsinki 1981, 121 s.). I boken ingår ett informativt sammandrag på svenska, som kan läsas här.

Mars 2016

E.M.C. Tigerstedts brorson Peter M. A. Tigerstedt har försett oss med material, som ytterligare belyser hans farbror Erik Magnus Cambells märkliga karriär.  Sähär skriver Peter i följebrevet till sin artikel: ”Här kommer [i alla fall] en kort uppsats om EMC som jag skrev förra året för tidningen MUURIANKKURI, språkrör för föreningen ”Främjandet an Kulturarvet i Finland” där jag tidigare var ordförande. Eric kommer att uppmärksammas mycket i år. Författaren A.K.Sethi är inbjuden att presentera den nya boken om ”The European Edisons: Volta, Tesla and Tigerstedt” i maj och åtminstone statsministern kommer att medverka – han har ju själv en ”elektronisk” bakgrund.” Här hittar några foton av E.M.C.:s apparater. Bland fotona finns också en kopia av det rekommendationsbrev, som E.M.C. fick av Thomas Alva Edison.

EMC_bokparm