Attartavlor_Gregori

Gregori_T_portrattGregori Tigerstedt var sex år då hans far, landsförrädaren Georg Fredrik halshöggs. Själv blev han krigshjälte i 1808–1809 års krig, där han deltog i slagen vid Leppävirta och Jynkkä söder om Kuopio och i Revolax öster om Brahestad. I sistnämnda framgångsrika drabbning i april 1808 erhöll Gregori T. två svåra bajonettstygn i bröstet, då han räddade en av sina soldater, och kontusioner av fyra kulor över låren. Resten av kriget vårdades han för sina blessyrer i Uleåborg och Torneå.

Under 1810- och 1820-talet fortsatte Gregori sin militära karriär i Finland och St. Petersburg. Under 1830-talet var han lantbrukare på sin egendom Carlvik i Leppävirta. I slutet av 1830-talet, något över 50 år gammal, flyttade han till Helsingfors till Norra Esplanaden 9. I Esplanadparken kring Kapellet blev ”Ukko” Tigerstedt en känd figur, vars krigshistorier samlade äldre och yngre publik.

Gregori Tigerstedts hjältemod och fosterlandskärlek kanoniserades i Fänrik Ståls sägner, där Runeberg beskriver beskriver Tigerstedt, "den finske gossen" i Fänrikens hälsning i Sägnernas andra samling, som publicerades 1860. Fänrikens hälsning hade Runeberg tillägnat Gregori Tigerstedt på den femtionde årsdagen av striden vid Revolax, dvs. 27.4.1858. Gregori T. var då 74 år gammal.

Efter Runeberg har det inte skrivits mycket om Gregori Tigerstedt. Ett litet undantag är artikeln ”Ukko Tigerstedt ja hänen aikansa Helsinki” i Uusi Suomi 3.5.1953.

 

Gregori_T_fanrik_stal