Robert_T_Attartavlor1EN_attartavlor2

Robert_T

Robert Adolf Armand Tigerstedt var på sin tid en av världens främsta fysiologer och kan betraktas som Finlands namnkunnigaste medicinska forskare. Han föddes i Helsingfors 1853 och dog där 1923.

Så inledde Bertel von Bonsdorff, professor i inre medicin, sin artikel om Robert Tigerstedt som publicerades 1961 (Finländska gestalter, del I, Ekenäs). Artikeln kan läsas här.

Robert_T_Bok