Samfundet Tigerstedt r.f. grundades 1930. Enligt stadgarna skall föreningen främja och utveckla släktens kulturella välfärd samt värna om samhörigheten och de personliga kontakterna inom släkten. Släkten sammankommer vartannat år då även Samfundets styrelse väljs. Ordförande är för närvarande (2015) Léon Christoffer Tigerstedt och sekreterare Maria Tigerstedt-Gammals. Det är styrelsen, som är initiativtagare till denna websajt och den fungerar också som ansvarig utgivare.

Om du har synpunkter på Samfundets verksamhet, kan du kontakta styrelsen genom att gå till ”Tag kontakt”-sidan och framföra ditt ärende.