Symboliskt_slakttrad

Redaktionen har beslutat att i det här skedet publicera endast det släktträd som finns i Tor Carpelans bok Ättartavlor (1965). Vi är medvetna om att trädet rör sig på en mycket övergripande nivå och därför fungerar närmast som en översikt. Vi vet också att man inom släkten för ett antal år sedan skapade ett ganska omfattande släktträd, men vi har tillsvidare inte haft tillgång till detta.

På nätet finns utförliga men kanske inte särskilt överskådliga släktutredningar, som utgår från vår anfaders, Erik Falander Tigerstedts barn. Utredningarna finns på Anneli Kotisaaris websajt:

Christina Eriksdotter Falander Tigerstedt
Erik Eriksson Falander Tigerstedt
Petter Eriksson Falander Tigerstedt
Magdalena Elisabet Eriksdotter Falander Tigerstedt
Isak Erik Eriksson Falander Tigerstedt

Dessutom finns det på Martti Strangs sajt en omfattande utredning, som utgår från Erik Östensson Ångerman Sursill, född ca. 1480. Denna utredning är speciellt intressant för att den innehåller både manliga och kvinnliga släktled. I femte generationen av denna utredning finns Christina Olofsdotter Wallenstierna, som gifte sig med vår anfader Erik Falander Tigerstedt och således är vår anmoder.