På släktmötet 11.11.2017 på Riddarhuset höll Christoffer Tigerstedt föredrag om Avé ”Avva” Tigerstedt (1885-1968). Personer som Avé Tigerstedt brukar inte uppmärksammas när släkten presenteras, eftersom deras insatser ägt rum i ”det lilla livet”, inom släkt och familj. Avé Tigerstedts liv kännetecknades också av att hon var kvinna och att hon växt upp i Moskva och ”invandrade” till Finland som 16-åring tillsammans med sin fransktalande mamma och rysk- och svensktalande syskon. Den finskspråkiga föredragstexten hittar du här och det tillhörande bildspelet här. I persongalleriet finns en resumé av föredraget.
Redaktionen

Ritarihuoneella 11.11.2017 pidetyssä sukutapaamisessa Christoffer Tigerstedt piti esitelmän Avé ”Avva ” Tigerstedtistä (1885-1968). Avé Tigerstedtin kaltaisia henkilöitä ei yleensä huomioida sukuesittelyissä, koska he ovat toimineet perheen, kodin ja suvun yksityissfäärissä. Avé Tigerstedtin elämään vaikutti myös se, että hän oli nainen, joka kasvoi Moskovassa ja tuli ”maahanmuuttajana” Suomeen 16-vuotiaana yhdessä ranskaa puhuvan äitinsä sekä venäjää ja ruotsia puhuvien sisarustensa kanssa. Suomenkielinen esitelmäteksti löytyy tästä ja siihen liittyvä diaesitys tästä. Henkilögallerian yhteyteen olemme lisänneet lyhennelmän Toffyn esityksestä.
Toimitus

One Response to Toffy Tigerstedts föredrag om Avé Tigerstedt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *